Request a callback - Open 8.30am to 5.30pm Mon – Fri

Diolch i chi am gyflwyno eich cais


 

Eich cais cais DBS wedi cael ei gyflwyno yn llwyddiannus.

Mae eich cais yn awr yn aros i gael gwiriad adnabod. Yna bydd eich cais yn cael ei gyflwyno ar gyfer prosesu yn y Brif Swyddfa DBS .

Bydd y DBS yn anfon eich tystysgrif DBS i chi pan fydd wedi ei gwblhau.